גגות עם פאנלים סולאים

אנרגיה וגז טבעי

רימון אנרגיות מתחדשות

רימון אנרגיות מתחדשות מפתחת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת ביניהם סולאר PV, ביוגז ורוח.

החברה מפתחת פרויקט של חוות רוח בהיקף של כ-60 מגוואט בצפון הארץ וכן מבצעת שני פרוייקטי ביוגז אשר ימירו הפרשות בעלי חיים לחשמל ואשר צפויים להתחיל בפעילות מסחרית ב-2021.

שליחת קורות חיים