חברות בת

אנרגיה וגז טבעי

רותם גז טבעי

רותם גז טבעי מתכננת, מקימה ומתפעלת רשת חלוקת גז טבעי בלחץ נמוך (כולל מתקני קצה, חיבורי צרכן, מתקני הפחתת לחץ ומערכות ביקוד ובקרה) באזור ירושלים ובית שמש במסגרת רישיון שניתן ע"י המדינה ל-25 שנים. אורך רשת החלוקה הוא כ-100 ק"מ (בתצורתה המלאה).

כיום, רותם מחלקת ומספקת מילוני קו"ב מדי שנה למפעלי תעשייה, בתי חולים, מתקני קוגנרציה ועוד.

שליחת קורות חיים