פאנלים סולארים

ארגיה וגז טבעי

משקי רם

משקי רם מחלקת חשמל, מספקת שירותי ניהול רשת לעשרות קיבוצים ומושבים ופועלת בתחום אגירת החשמל.

משקי רם מחלקת כ-100,000 מגהוואט/שעה מדי שנה במסגרת 10 רישיונות חלוקה, הכוללים רישיונות "מחלק היסטורי".

פעילויות נוספות

  • סולאר PV גגות – עד היום הותקנו כ-10 מגהוואט. עשרות מגהוואט נוספים נמצאים בשלבי פיתוח שונים.
  • תכנון תשתיות חשמל
  • תכנית ותוכנות ניהול
  • שדרוג תשתיות
  • התקנת מונים
  • שרותי גבייה – כ-12,000 לקוחות
  • ליווי רגולטורי

שליחת קורות חיים