פאנלים סולארים

ארגיה וגז טבעי

משקי רם

משקי רם מחלקת חשמל ומספקת שירותי ניהול רשת לקיבוצים ומושבים.

משקי רם מחלקת כ-100,000 מגהוואט/שעה מדי שנה במסגרת 10 רישיונות חלוקה, הכוללים רשיונות "מחלק היסטורי".

פעילויות נוספות

  • סולאר PV גגות – עד היום הותקנו כ-25 מגהוואט. עשרות מגהוואט נוספים נמצאים בשלבי פיתוח שונים.
  • תכנון תשתיות חשמל
  • שדרוג תשתיות
  • התקנת מונים
  • שרותי גבייה – מעל 13,000 לקוחות
  • תמיכה בסוגיות רגולטוריות

שליחת קורות חיים