מרימון מים

מים

קבוצת רימון מתמחה במתן פתרונות לטיפול במים ובשפכים. פעילויות החברה כוללות:

  • מתקני טיפול בשפכים מוניציפליים ותעשייתיים
  • התפלה והשבת קולחין
  • הולכה ואספקת מים לשימוש חקלאי, מוניציפלי ותעשייתי
  • קידוח מים וטיוב בארות
  • טיפול וסילוק תמלחות
  • תחנות שאיבה ומאגרי מים

שליחת קורות חיים