אופק אתרים

תשתיות

אופק - אתרים

אופק הינה זרוע הביצוע וההקמה של קבוצת רימון לעבודות תשתיות מים וגז טבעי, הן עבור פעילויותיה של רימון עצמה והן עבור לקוחות החברה.

אופק הינה קבלן רשום בפנקס הקבלנים ובעלת הסיווגים הגבוהים ביותר לביצוע קווי מים, ביוב וניקוז, עבודות בנייה, כבישים, תשתית ופיתוח בהיקף כספי בלתי מוגבל וכן בעלת סיווגים נוספים של עבודות אלקטרו-מכניות.

אופק מקימה תחנות שאיבה, מאגרי מים, מספקת עבודות הנדסה אזרחית ועוד.

בנוסף, אופק מתמחה בהנחת צנרת מים וגז טבעי בקוטר רחב של עד 300 ס"מ. עד היום, אופק פרסה והניחה יותר מ2,000 ק"מ של צנרת. בנוסף, אופק מתמחה בהקמת מאגרי מים גדולים ותחנות שאיבה.

שליחת קורות חיים