אופק אתרים

תשתיות

אופק - אתרים

אופק הינה זרוע הביצוע וההקמה של קבוצת רימון לעבודות תשתיות מים וגז טבעי, הן עבור פעילויותיה של רימון עצמה והן עבור לקוחות החברה.

אופק הינה קבלן רשום בפנקס הקבלנים ובעלת הסיווגים הגבוהים ביותר לביצוע קווי מים, ביוב וניקוז בהיקף כספי בלתי מוגבל וכן בעלת סיווגים נוספים של עבודות בנייה, כבישים, תשתית ופיתוח, ומערכות אלקטרו-מכניות.

אופק מתמחה בהנחת צנרת מים וגז טבעי בקוטר רחב של עד 300 ס"מ. עד היום, אופק פרסה והניחה יותר מ2,000 ק"מ של צנרת. בנוסף, אופק מתמחה בהקמת מאגרי מים גדולים ותחנות שאיבה.

שליחת קורות חיים