< חזרה לפרויקטים

שורק 2, ישראל

סקטור: Water

סוג: Construction

תאריך סיום הקמה: 2023

נתונים עיקריים: הצבת צנרת 15 מ'. מתחת לים אורך צינור: 8 ק"מ

תאור: עבודות חיתוך צנרת והתקנת מערכת כניסת ויציאת מים של  מתקן ההתפלה שורק 2