< חזרה לפרויקטים

שורק 2, ישראל

מודל עסקי: Water

סוג: Construction

מצב: Ongoing

תאריך סיום הקמה: 2023

נתונים עיקריים:

הצבת צנרת 15 מ'. מתחת לים
אורך צינור: 8 ק"מ

תאור: עבודות חיתוך צנרת והתקנת מערכת כניסת ויציאת מים של  מתקן ההתפלה שורק 2