< חזרה לפרויקטים

סולאר PV מעל מאגר

סקטור: Energy

סוג: Owned

תאריך סיום הקמה: 2022

נתונים עיקריים: הספק: 8.6MW

תאור: PV שמש מותקן ומופעל ישירות מעל מאגר מים