< חזרה לפרויקטים

סולאר PV מעל מאגר

מודל עסקי: Energy

סוג: Owned

מצב: Completed

תאריך סיום הקמה: 2022

נתונים עיקריים:

הספק: 8.6MW

תאור: PV שמש מותקן ומופעל ישירות מעל מאגר מים