< חזרה לפרויקטים

מי שוקת, ישראל

מודל עסקי: Water

סוג: BOO

מצב: Ongoing

תאריך סיום הקמה: 2020

נתונים עיקריים:

תחנת שאיבה שוקת: 2,100 מ"ק לשעה
מאגר שוקת: 225,000 מ"ק
תחנת שאיבה להב: 1,200 מ"ק לשעה
מאגר להב: 1,500,000 מ"ק

תאור: טיפול בשפכים ומי שיטפונות ואספקת מי המוצר לחקלאות. טכנולוגיה - סינון וחיטוי. התשתיות כללו מאגרי מים, צינורות, תחנות שאיבה, מערכות בקרה וניטור