< חזרה לפרויקטים

איגודן, ישראל

מודל עסקי: Water

סוג: Construction

מצב: Ongoing

תאריך סיום הקמה: 2023

נתונים עיקריים:

קוטר: 2,000 מ"מ
אורך: ~2.5 ק"מ

תאור: הנחת רשת צנרת ביוב באמצעות HDD ועבודות שחול