< חזרה לפרויקטים

כביש 6 צפון

סקטור: Infrastructure

סוג: Construction

תאריך סיום הקמה: 2019

נתונים עיקריים:
• 1.1 מיליון מ"ק חפירת עפר
• 1.3 מיליון מ"ק מילוי עפר
• 150,000 מ"ק מצעים

תאור: ביצוע מקטע 7 של כביש 6 צפון ע"י בראל רימון. תכולת העבודה כללה עבודות עפר, ניקוז ופיתוח