< חזרה לפרויקטים

רכבת העמק

סקטור: Infrastructure

סוג: DB

תאריך סיום הקמה: 2016

נתונים עיקריים:
• 800,000 מ"ק חפירת עפר
• 4,000 מ"ר קירות קרקע משוריינת
• 10,000 מ"ק קירות ומובלי בטון

תאור: תכנון והקמת קירות תומכים, מערכות ניקוז ותחנת שאיבה ע"י בראל רימון.