< חזרה לפרויקטים

בקעת הנדיב, ישראל

מודל עסקי: Water

סוג: BOO

מצב: Ongoing

תאריך סיום הקמה: 2014

נתונים עיקריים:

תחנת שאיבה: 2,000 מ"ק לשעה
מאגר: 2,300,000 מ"ק

תאור: אספקת שפכים מטופלים. התשתית כללה בארות מים קדוחות, מאגר מים, צינורות, תחנות שאיבה, מערכות בקרה וניטור