< חזרה לפרויקטים

בקעת הנדיב, ישראל

סקטור: Water

סוג: BOO

תאריך סיום הקמה: 2014

נתונים עיקריים: תחנת שאיבה: 2,000 מ"ק לשעה מאגר: 2,300,000 מ"ק

תאור: אספקת שפכים מטופלים. התשתית כללה בארות מים קדוחות, מאגר מים, צינורות, תחנות שאיבה, מערכות בקרה וניטור