< חזרה לפרויקטים

בארות בית ליד, ישראל

מודל עסקי: Water

סוג: BOOT

מצב: Ongoing

תאריך סיום הקמה: 2020

נתונים עיקריים:

תכולה: 350 מ"ק לשעה

תאור: סילוק חנקה ממי בארות מליחים. טכנולוגיה - סינון דיסק, RO