< חזרה לפרויקטים

בארות בית ליד, ישראל

סקטור: Water

סוג: BOOT

תאריך סיום הקמה: 2020

נתונים עיקריים: תכולה: 350 מ"ק לשעה

תאור: סילוק חנקה ממי בארות מליחים. טכנולוגיה - סינון דיסק, RO