רשת מי שתייה, טוגו

עבודות תכנון ובנייה הכוללות קידוח בארות, עשרות תחנות שאיבה, מגדלי מים, צינורות הולכה ומזרקות מים

סבחה אילת, ישראל

תכנון ובנייה של מערכת חדשה לכניסה והזרמת מי ים, כולל הקמת תחנת שאיבה במסגרת הרחבת מתקן התפלה קיים

מים לכולם, חוף השנהב

מסדר מימון וקבלן EPC. העבודות כוללות קידוח בארות מים, מערכות לטיפול במים, מגדלי מים והנחת רשתות צנרת

שורק 2, ישראל

עבודות חיתוך צנרת והתקנת מערכת כניסת ויציאת מים של  מתקן ההתפלה שורק 2

מי שוקת, ישראל

טיפול בשפכים ומי שיטפונות ואספקת מי המוצר לחקלאות. טכנולוגיה – סינון וחיטוי. התשתיות כללו מאגרי מים, צינורות, תחנות שאיבה, מערכות בקרה וניטור

שליחת קורות חיים