תשתיות

קבוצת רימון הינה קבלנית הביצוע הפרטית הגדולה בארץ של תשתיות מים ואחת הקבלניות הגדולות בתחום הנחת צנרת מים וגז טבעי בישראל.

רימון מבצעת פרויקטי תשתיות מורכבים ומקימה תשתיות כגון תחנות שאיבה (לביוב, מים וקולחין) ומאגרי מים, מערכות הולכת מים וביוב, עוסקת בעבודות ימיות מורכבות, מספקת שירותי הנדסה אזרחית, מחזור פסולת בניין ועוד.

עד היום, פרסנו והנחנו יותר מ-2,000 ק"מ של צנרת מים וגז טבעי בקטרים של עד 300 ס"מ ובתוך סוגי קרקע שונים.

עבודות צנרת ותשתית
שותפויות

פעילויות

  • עבודות הקמה (כולל עבודות אלקטרו-מכניות)
  • תכנון וביצוע (D&B, כולל הנדסה אזרחית)
  • הנדסה, רכש והקמה (EPC)

שליחת קורות חיים