תשתיות

קבוצת רימון הינה קבלנית הביצוע הפרטית הגדולה בארץ של תשתיות מים ואחת הקבלניות הגדולות בתחום הנחת צנרת מים וגז טבעי בישראל.

עד היום, פרסנו והנחנו יותר מ-2,000 ק"מ של צנרת בקטרים שונים של 100-300 ס"מ ובתוך סוגי קרקע שונים.

שירותים נוספים כוללים הקמת תחנות שאיבה ומאגרי מים, הנדסה אזרחית, מיחזור פסולת בניין ועוד.

עבודות צנרת ותשתית
שותפויות

פעילויות

  • עבודות הקמה (כולל עבודות אלקטרו-מכניות)
  • תכנון וביצוע (D&B, כולל הנדסה אזרחית)
  • הנדסה, רכש והקמה (EPC)

שליחת קורות חיים