צנרת ותשתית

קבוצת רימון הינה קבלנית הביצוע הפרטית הגדולה בארץ של תשתיות מים ואחת הקבלניות הגדולות בתחום הנחת צנרת גז טבעי בישראל.

פרסנו והנחנו עד היום יותר מ-2,000 ק"מ של צנרת בקטרים שונים של 100-300 ס"מ ובתוך סוגי קרקע שונים. בנוסף, אנחנו מבצעים עבודות תשתית כגון עבודות תשתית נוספות כוללות הקמת תחנות שאיבה, מאגרי מים ועוד.

עבודות צנרת ותשתית
שותפויות

פעילויות

  • עבודות הקמה (כולל עבודות אלקטרו-מכניות)
  • תכנון וביצוע (D&B, כולל הנדסה אזרחית)
  • הנדסה, רכש והקמה (EPC)