המשאבים של הטבע. המומחיות של רימון.

מגוון רחב של פתרונות עם הצלחה מוכחת

המשאבים של הטבע. המומחיות של רימון.

מגוון רחב של פתרונות עם הצלחה מוכחת

המומחיות שלנו. האנשים שלנו. הסביבה שלנו.

הגדלת הגישה של אוכלוסיות וקהילות ברחבי העולם למי שתיה וחקלאות ואנרגיה ירוקה ותרומה בחזרה לטבע ואיכות הסביבה

0 +
שנים של ניסיון
0 ~ מיליון קו"ב
אספקת מים
ומי קולחין שנתית
0
מפיץ המים הפרטי
הגדול בישראל
0 + ק"מ
רשתות מים
וגז טבעי
K 0 צרכנים
אספקת חשמל

שליחת קורות חיים